top of page
woodcraft

ARTASHI INDIEN

                                                                 Design, tillverkning, export, grossist
                                                               Heminredning, Hemtillbehör, Present

VÄLKOMMEN  till  den  vackra världen  av   ARTASHI  INDIEN !!

ARTASHI INDIA är ett företag till företag, design och tillverkningsföretag inom heminredning, hemprodukter, hemtillbehör, hemaccenter, hushållsartiklar, köksartiklar, kökstillbehör, trähantverk, metallhantverk och presenter från Indien som alla är handgjorda.

Vi säljer våra produkter under vårt varumärke - ARTASHI och designar även skräddarsydda produkter för våra köpare. Vi använder naturliga återvinningsbara material som trä, metaller, sten, tyg, glas etc. för att tillverka våra unika handgjorda produkter.

Hittills har vi designat mer än 5000 unika handgjorda produkter för hem, kök, trädgård och presenter. Vår interna produktionsanläggning på 30 000 kvadratfot arbetsyta och mer än 1500 hantverksmästare, placerar oss i en underbar position för att ge dig bäst designade produkter till ett bra pris.

Hur man beställer - Grossistköp - B2B ( Business to Business )

Den här webbplatsen är en drömbutik och vi är ett utmärkt val för distributörer, kedjebutiker, helsäljare, onlineförsäljningsföretag och stora butiker med sådana produkter runt om i världen. Förutom väl etablerade stora kunder stödjer vi även små nya kunder med våra specialarrangemang för att testa våra produkter och köpa mindre kvantiteter i början.

Eftersom alla bra saker har begränsad tillgång, så måste du registrera diggenom att fylla i formuläret för att bli en verifierad medlem på denna webbplats. Detta tar inte mycket tid. Så snart vi får dina fullständiga uppgifter och verifierar dem i vår sida, godkänner vi ditt konto och skickar ett lösenord till dig för att komma åt katalogen och alla begränsade sidor. Detta görs vanligtvis inom 24 timmar. Efter detta kan du surfa igenom alla sidor på denna webbplats utan några begränsningar. Du kan se alla våra katalogsidor och hitta ett stort utbud för ditt urval. 

Endast medlemmar kan besöka,  Hur man beställer   sidan på denna webbplats för att förstå hur du enkelt kan beställa på denna webbplats. Detta kommer att visa dig alla våra affärsvillkor, MOQ (Minsta orderkvantitet), MOV (Minsta ordervärde), Betalningsvillkor, Fraktpolicy, Kvalitetskontroll och detaljer om vår policy för reklamationer och återbetalningar. Vi har formulerat mycket enkla och transparenta affärspolicyer och villkor som är lämpliga och uppskattade av alla typer av kunder. 

LYCKLIGT KÖP!!

Handgjorda produkter:  Allt  vår  Produkter  är  handgjorda  förbi  vår  skicklig  hantverkare.
Anpassade produkter: Våra handgjorda produkter är skräddarsydda och tillverkade på beställning. 
Interior Designing : We are not just into handmade products for home decoration and home accessories but we also provide complete service of Interior Designing in India, specially in Noida, Delhi and NCR. Please visit our below website to know more and book the service:

https://www.interiordesignernoida.com/

ARTASHI INDIA is a popular factory for buyers and importers around the world who are into buying of products for home decoration and home accessories. Your home is your sanctuary, and one of the best ways to make it feel like your own is through home decor and home accessories. These items can help transform your living space into a cozy and stylish haven that reflects your personal taste and style. Here are some tips and ideas on how to use home decor and home accessories to enhance your living space.

 

1. Define Your Style

Before you start shopping for home decor and accessories, it's important to define your style. Are you drawn to modern, minimalist designs or do you prefer a more traditional, rustic look? Do you like bright, bold colors or soft, muted hues? Understanding your personal style will help you narrow down your choices and create a cohesive look throughout your home.

2. Start with the Basics

When it comes to home decor, start with the basics. This includes furniture, rugs, curtains, and lighting fixtures. These items provide the foundation for your living space and can set the tone for the rest of your decor. Choose pieces that are both functional and stylish, and don't be afraid to mix and match different textures and materials.

3. Layer with Accessories

Once you have your basic pieces in place, it's time to add some personality with accessories. This includes items such as throw pillows, wall art, vases, and candles. Accessories can help tie your decor together and add interest to your living space. Consider using a mix of colors, patterns, and textures to create depth and visual interest.

4. Think Outside the Box

When it comes to home decor and accessories, don't be afraid to think outside the box. Consider repurposing items from other parts of your home or shopping at thrift stores and flea markets for unique finds. You can also get creative with DIY projects such as painting furniture or making your own wall art.

5. Create a Focal Point

Finally, create a focal point in your living space. This could be a statement piece of furniture, a bold rug, or a striking piece of artwork. A focal point helps draw the eye and adds interest to your decor. Just make sure not to overdo it – you don't want your living space to feel cluttered or overwhelming.

Transform your living space

 

Here are some tips and ideas to transform your living space as per your living style and personality:

1.     Color Scheme: One of the most critical aspects of home decor is choosing the right color scheme. Different colors can evoke different emotions and moods, so it's essential to choose colors that reflect your personality and style. If you want a calming and relaxing environment, choose cool colors like blue and green. If you want a warm and cozy atmosphere, opt for warm colors like red and orange.

2.     Lighting: Lighting is another crucial element of home decor. Good lighting can enhance the overall ambiance of a room, while bad lighting can make it feel dull and uninviting. Consider using a combination of natural and artificial lighting to create a well-lit and comfortable space. Table lamps, floor lamps, and pendant lights can add character and personality to any room.

3.     Furniture: The furniture you choose can also make a big difference in the overall look and feel of your home. Opt for furniture that is functional and comfortable while also reflecting your personal style. Consider choosing furniture with clean lines and neutral colors for a timeless look that won't go out of style.

4.     Textiles: Textiles like curtains, pillows, and rugs are an excellent way to add color and texture to a room. Choose fabrics that complement your color scheme and reflect your personal style. Consider using different patterns and textures to create depth and interest.

5.     Wall Art: Wall art is an excellent way to add personality and character to any room. Choose pieces that reflect your interests and style, whether it's a painting, photograph, or sculpture. Grouping several pieces together can create a striking focal point in any room.

6.     Accessories: Finally, accessories like vases, candles, and decorative objects can add the finishing touches to any room. Choose accessories that complement your decor and reflect your personal style. Don't be afraid to mix and match different styles and textures to create a unique and eclectic look.

In conclusion, home decor and home accessories are essential components of any living space. By choosing the right color scheme, lighting, furniture, textiles, wall art, and accessories, you can create a beautiful and comfortable environment that reflects your personality and style. So, get creative and start decorating!

Products include decor, home decor, home accessories, kitchenware, gift, Christmas ornaments, candle holder, vase, vases metal, wall decor, brass statue, brass sculpture, figurine, picture frame, jewelry box, box wood, fruit bowl, tray wood, pull handles, woodcraft, light furniture, furniture wood

bottom of page